Nye Balance Mænds Cruz V1 Frisk Skum Løbesko Grå / Hvid 6kSC9i0E

B0751RWZ4P
Nye Balance Mænds Cruz V1 Frisk Skum Løbesko Grå / Hvid 6kSC9i0E
  • tekstil
  • importeret
  • syntetisk sål
  • shaft måler ca lav-top fra arch
  • frisk skum mellemsål
  • TPU sadel
  • formstøbt skum komfort hæl
Nye Balance Mænds Cruz V1 Frisk Skum Løbesko Grå / Hvid 6kSC9i0E Nye Balance Mænds Cruz V1 Frisk Skum Løbesko Grå / Hvid 6kSC9i0E Nye Balance Mænds Cruz V1 Frisk Skum Løbesko Grå / Hvid 6kSC9i0E
Søg Menu
Forrige artikel
Kategori: Anmeldelser Visninger: 333
Del artikel:

Asger Liebst:

Forræderi på første klasse - En krønike om vaklende velhavere 1933-1945

Udg. af Gyldendal

320 sider, 299 kr

At historien på ingen måde er en statisk størrelse, men derimod et dynamisk objekt der til stadighed er genstand for forskellige fortolkninger generationer imellem, viser den danske historieskrivning om besættelsestiden.

Hans Kirchhoff forsøgte i 2004 at gøre status over besættelsestidens historiografi. Kirchhoff arbejder med 1., 2., 3. og 4. generations historikere. 1. generation er kredsen om Jørgen Hæstrup, som repræsentant for den såkaldte konsensusopfattelse: et enigt dansk folk stod sammen mod tyskerne. Denne fortolkning blev gældende hurtigt efter krigen, især med aktiv deltagelse af politikerne, som havde en indlysende interesse i at fremstille sagen på den måde. 2. generationshistorikerne introducerede konfliktopfattelsen, som fokuserer på modsætningen mellem modstand og samarbejde. En opfattelse der dog også var karakteriseret ved, at dens tilhængere beskæftigede sig med statens politik og dem, der stod på den ”rigtige” side i kampen, mens de ikke formåede eller interesserede sig for at give et mere nuanceret og forklarende billede af dem, der havde stået på den ”forkerte” side. Kirchhoffs 3. og 4. generations- historikere udgøres af den gruppe, der i 1990’erne tog disse marginaliserede gruppers historie op. Her blev forsømte emner som tyskerpiger, SS-frivillige og stikkerlikvideringer behandlet. Asger Liebst falder med sin bog Forræderi på første klasse ind under denne sidstnævnte kategori.

Forræderi på første klasse er historien om, hvordan de i dag ikke-stuerene synspunkter, som nazisme- fascination og en generel antipati imod parlamentarismen, florerede blandt det bedre borgerskab i Gentofte og omegn i 1930’erne og under besættelsen. Omdrejningspunktet i fortællingen er forlagsdirektøren og kunstneren Bjørn Erichsen, og det er en fortælling om personen Erichsen, der i årene før og under besættelsen valgte den forkerte side. En fortælling om Erichsen, der før krigen havde alt: materiel rigdom, selskabelig omgang med samfundets top, heriblandt Thorvald Stauning og kongehuset, og en smuk kone. Og hvorledes han, da retsopgøret indhentede ham, mistede alt dette.

Men som Liebst også viser, så var Erichsen bestemt ikke alene om sin fascination af nazismen og om at være tilhænger af en dansk tilpasning til Neuropa. A. P. Møller støttede aktivt den anti-demokratiske politiker Victor Pürschel. Knud Højgaard, Thorvald Stauning, K. K. Steincke med flere gav også udtryk for, om ikke en begejstring, så en sympati med udviklingen i Tyskland i 1930’erne. Fælles for disse (på nær Pürschel) er, at de nåede at komme over på den ”rigtige” side, da den tyske krigslykke syntes at aftage. Til trods for gentagne forsøg lykkedes dette ikke for Erichsen. Og prisen blev derefter. Liebst s fortælling er fascinerende, spændende, foruroligende og utroligt godt fortalt.

Der er dog et ”men”. For Liebst er det åbenbart ikke nok at fortælle om overklassens flirt med nazismen. Han tilsætter sin skildring et element af digtning. En digtning, der vel og mærke ikke forekommer at være belæg for blandt kilderne, ligesom de oftest også har et ironisk præg. Et par eksempler: ”Og hvordan var det så gået til ved OL i Berlin? Ganske nydeligt. Masser af orden og en del heilen, men den slags kendtes jo også fra Charlottenlund travbane.” (s. 136). På side 190 citerer Liebst et brev fra Bjørn Erichsen til dr. Seelos, hvor Erichsen udleverer, hvorledes Knudåge Riisager taler om tysk jammermusik og desuden plejer indirekte omgang med Thorvald Stauning. Herefter fortsætter Liebst på egen hånd: ”Så fik Thorvald den. Tak for sidst, gamle ven, du kunne bare have fulgt mit råd om at optage naziministre i regeringen. Ja, du kunne da allerede for 11 år siden taknemmeligt have grebet min udstrakte hånd, have øst af mit agitatoriske, musikalske og fysiske overskud, have inviteret mig indenfor i den historiske varme, have taget mig til dit landsfaderlige bryst som en ekstra, opvakt søn.”. Denne lettere dramadokumentariske form legitimerer Liebst ved at kalde sin bog for en krønike. Og det er naturligvis en smagssag, hvorvidt man bryder sig om sådanne kommentarer. Men det forekommer oftest unødvendigt, netop fordi selve historien er spændende og fascinerende nok i sig selv. Mere problematisk bliver det, når man sammenholder disse subjektive kommentarer med bogens forord, hvor Liebst skriver, at ”Bogen viser, at forræderi ikke er et skarpt skel, men snarere et stykke gummi, der strækkes efter behag, et kontinuum af troskab, svigt og skiftende alliance. Den slags er svært at gøre sig til dommer over, og det er heller ikke formålet med denne skildring.”. Problemet er, at netop ved at ironisere over bl.a. Erichsens skiftende alliancer og troskab, gør Liebst sig til dommer over historien. Subjektiviteten slår således klart igennem, og som læser kan man få det indtryk, at alle disse elementer, der var fascineret af Hitler-Tyskland, udelukkende var ”tarveligt begavet”. Og det var bestemt ikke tilfældet.

Dette ”men” til trods, så har Liebst begået en helt igennem spændende og foruroligende skildring af samfundets top før og under besættelsen. Den er velskrevet og underholdende fra start til slut. Ikke uproblematisk, men i høj grad anbefalelsesværdig.

Forrige artikel
Se relaterede artikler
Danskerne og besættelsen
Tyskerpiger
Toldstrup

Lyntoget på Dansk Jernbanemuseum

Post og Telegrafbygningen i Kannikegade 16

I marts 1822 døde Aarhus’ postmester Jørgen Christoph Lund . Et bredt felt ansøgte stillingen heriblandt ritmester Adidas Mænds Cf Tænding Midten Basketball Sko Nytte Sort / Sort / Hvid qFzsxaA
. Han havde ladet sin svigerfar ansøge på sine vegne, og svigerfaderen skildrede i rørende vendinger Terslings økonomiske kvaler med kone og fire børn. Generalpostdirektoratet foreslog da også 19 uddannede postmænd til embedet forud for Tersling, men takket være konens venskab med arveprinsessen fik ham embedet.

Tersling havde ikke den fjerneste ide om at drive et postvæsen, men det var for kongemagten en bekvem måde at få anbragt pensionerede eller afskedigede officerer på. Tersling fik i sin embedstid en række næser fra direktionen. Pakker og aviser kunne ligge på kontoret i lange tider, fordi adressen var ulæselig, og regnskabsvæsen var heller ikke just postmesterens stærke side.

Terslings eksempel var dog ingenlunde enestående. Flere af forgængerne havde heller ingen forudgående kvalifikationer til at bestride embedet, men venner på rette steder banede også vejen til jobbet for dem.

En af disse var Sam Edelman Kvinders Dariel Sandal Sort / Hvid Gingham Print yH5XNf
. Han var bosat i København, hvor han arbejdede som chef for Befordringsvæsenets revisionskontor. Da postmesterembedet i 1806 blev ledigt i Aarhus, søgte han dette. Han fik to år i stillingen. Da, der skulle ryddes op efter Theilade, fandt man hele 81 breve sendt til officerer i de spanske korps, som to år forinden var passeret gennem byen. Adresserne var ulæselige og officererne over alle bjerge, så brevene nåede aldrig de rette hænder.

Johan Ludvig Federspiel må til gengæld betegnes som en af de helt store postmestre i Aarhus postale historie. Han blev ansat i 1868 og kom fra en stilling som overkontrollør ved postvæsenet i København. Han var en af de første postmestre, som var uddannet inden for postvæsenet.

Postmester Johan Ludvig Federspiel

Ved hans tiltræden havde postvæsenet kun et par fuldmægtige og fire bude, og posthuset havde til huse i Mejlgade (nuværende nr. 8) ved Olufsgyde . I 1870 flyttede posthuset til Fredenstorv 8 , som Federspiel købte. Den enorme befolkningstilvækst, som byen i disse år oplevede, og borgernes stigende læse og skrivefærdigheder gjorde gang på gang udvidelser af posthuset nødvendige. Hertil kom at frimærkets indførelse i 1851, og ophængningen af de røde postkasser havde gjort forsendelserne både billige og nemmere. Til sidst var postmester Federspiels egen lejlighed på 1. sal stort set også inddraget til kontorlokale.

Vi bruger cookies

Retningslinjer for behandling af personoplysninger Når du besøger finansudd.dk, indsamler Finanssektorens Uddannelsescenter oplysninger om dig som person. Læs mere...

Log på
Dine favoritter
Uddannelse

Uddannelsen fokuserer på at skabe flere forretninger og større kundeloyalitet ved at arbejde med rådgivningssituationer fra hverdagen. Vi fokuserer på aktuelle emner og nyheder, hvor der er gode muligheder for at give fagligheden og salget et løft og samtidig skabe merindtjening.

Forløbet er bygget op af4 moduler med i alt7 dages undervisning fordelt over ca.5 måneder. På moduler med mere end 1 dags varighed er der booket overnatning, da der kan være aftenarbejde.

Hvorfor uddanne sig, når man er erfaren? Læs interview her Under Armour Mænds Ladet Controller Næsehorn Grå / Sort / Næsehorn Grå qBYlEsHubK
Nedenfor kan du læse mere om mål og indhold på de enkelte moduler.

Pris: 21.805 kr. 28.024 kr. for ikke-medlemmer Prisen er eksklusiv ophold og forplejning.
Ariat Mænds Spitfire Moccasin Alderen Mahogni fvfTqnaw
Løsning tilpasset virksomhed
Der er pt. ingen planlagte hold. Kontakt os for nærmere information.

Modul 1: Kundemødet og salget

Du lærerat afholde gode og udbytterige kundemøder, hvor du kommer hele vejen rundt om kunden. Fokus erat afdække behov ogat præsentereløsningen. Vi har ogsåfokus på proaktivitet. Elementer på dagen er:

Modul 2: Bolig

Dufår genopfrisket og opdateret din viden om de aktuelle finansieringsmuligheder og de gældende regler på boligområdet. Viser nærmere på bolighandel – både som privatbolig og som investering. Elementer på dagen er:

Modul 3: Pension

Du arbejder med de pensionsprodukter, som pengeinstitutterne udbyder, og bliver klogere på samspillet med de offentlige ydelser. Vi har fokus på at gøre fagligheden praksisnær og kundevendt. Elementer på dagen er:

Modul 4: Investering og helhedsrådgivning

Den første dag koncentrerer vi os om investering. Du bliver opdateret på de kompetencekrav, lovgivningen stiller til en privatkunderådgiver, der rådgiver om investeringsforeningsbeviser. Efter modulet lever du op til kravene for Gul/grøn. Samtidig får du fokus på de forretningsmæssige muligheder, når kunderneinvesterer deres midler. Elementer på dagen er:

På dag2træner vikoncentreretat afholde kundemøder med helhedsrådgivning, hvor vi kommer hele vejen rundt om kunden. Fokus erat træne dine kompetencer i at behovsafdække, at præsentere løsninger udbytterigt og atlukke salget. Træningenforegår i mindre grupper, hvor undervisere ogandre deltagere erobservatører. Du fårspecifik og målrettetfeedback, som kan understøtte dig i din udvikling.

Forberedelse og opfølgning Mellem modulerne ligger en række understøttende aktiviteter i form af e-learning, før- og efter-målinger, praktiske opgaver i hverdagen og sparring med egen leder. Undervejs udarbejder du din egen indsatsplan, og du træner din nye viden og kompetencer i hverdagen.

Omfang af forberedelse før modulerne:Du skal regne med nogle timers forberedelse med e-learning-kurser, før-målinger og andre opgaver forud for de fleste moduler.

Omfang af opgaver efter modulerne: Du får nogle timers opfølgning med efter-målinger og andre opgaver efter de fleste moduler.

Se case med Den erfarne Rådgiver som skræddersyet forløb i Sparekassen Thy

Læs interview, hvor Claus Godt Hansen fortæller om uddannelse af erfarne medarbejder

Din medarbejder bliver fagligt opdateret og bliver bedre til at komme hele vejen rundt om kunden. Medarbejderen vil naturligt vække kundens interesse for at komme hele vejen rundt frem for blot at gennemgå et enkelt produkt. Vi fokuserer på at skabe flere forretninger og større kundeloyalitet ved at arbejde fokuseret med rådgivningssituationer fra hverdagen.
Du bliver fagligt opdateret og får dermed mere tryghed og et bedre fagligt fundament. Gennem kundetræning rusker vi op i dine vaner (hvor nogle måske er mindre gode), og du bliver endnu bedre til at omsætte din faglige viden til god rådgivning. Målet er, at du i umiddelbar forlængelse af de enkelte moduler kan gå direkte hjem og gøre nye ting til vaner, så din nyerhvervede viden straks bliver taget i brug.

Rådgiverne får spurgt rigtigt ind - de er mere spørgende og opmærksomme på salgssignaler.

-Afdelingsdirektør, Sparekassen Thy

Vi kunne hurtigt i forløbet se, at vi havde et behov hele vejen rundt blandt vores rådgivere. Vi har derfor nu planlagt, at alle rådgiverne skal igennem uddannelsen.

-HR-konsulent, Sparekassen Thy

Vi er blevet rusket i vores holdning om, at vi på forhånd ved, hvad kunderne vil have.

-Afdelingsdirektør, Sparekassen Thy

Uddannelsen flytter noget hos rådgiverne – vi har fat i det helt rigtige.

-HR-konsulent, Sparekassen Thy

Forløbet har givet et løft til hele afdelingen.

-Afdelingsdirektør, Sparekassen Thy

Tilmelding

Eller
Ring 89 93 33 33
[email protected]

Hold dig fagligt opdateret og få informationom relevante temadage, kurser og uddannelserved attilmelde dig vores nyhedsbreve...

Se tidligere nyheder

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.

Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg 89 93 33 33 Nye Balance Dame Wl574v2 Glitter Pack Sneaker Grau grå GNnjUz

Esport

Andet gaming

Virksomheden

Copyright (C) 2005-2018 Gaming.dk ApS

π Rendered for 23.88.142.180 (unknown chrome modern windows webkit) at 2018-05-02 16:23:56 UTC running v695 (a9f064abe9fb997bfc653667e4a24b5a158ecd85)